Burse Bitdefender

Bursieri anul II: Adriana Stancu.

Bursierii din anul I vor fi anuntați după ce primim informațiile necesare de la secretariat.

PRACTICA SLA Anul I Sem. II

Pentru desfășurarea activitaților de practică din anul I, semestrul I, studenții SLA au la dispoziție următoarele opțiuni:

 • FACULTATE
  Activitatea se desfășoară în facultate, profesor îndrumător: Mihăiță Drăgan.
 • FACULTATE – PREGATIRE pentru CESC 2019
  Se adreseaza studentilor care doresc sa participe la Campionatul European de Securitate Cibernetică, profesor îndrumător: Ruxandra Olimid.

Mai multe detalii pe pagina moodle a masterului.

 • CERCETARE
  Studenții aleg dintre temele de cercetare propuse, activitatea este supervizată de profesorul care a propus tema. Studenții pot propune teme de cercetare, în acest caz ei trebuie sa îsi gaseasca un profesor coordonator.
 • COLABORARE
  Studenții îsi gasesc singuri firma la care vor desfăsura activitatea de practică. In acest caz firma trebuie să semneze acordul de practică cu facultatea, iar activitatea trebuie sa fie supervizată de dl. prof. Silviu Laurențiu Vasile.

Mai multe detalii pe pagina moodle a masterului.

Burse si premii acordate de Bitdefender

Se acordă două burse de merit în semestrele II, III și IV, în funcție de rezultatele din semestrul anterior. Condiții de acordare a burselor: studentul trebuie să fie integralist și să aibă media finală peste 9.00. Cuantumul burselor este de 2500 RON (500 RON/luna, timp de 5 luni).

Se acordă premii de cercetare studenților care fac practică de cercetare și obțin rezultate deosebite. Subiectele pot fi de teoretice sau aplicate, dar trebuie să aibă o componenta de cercetare, să reprezinte un punct de pornire pentru obținerea unor rezultate noi în domeniu. Subiectul de cercetare trebuie să fie relevant pentru domeniul masterului. Premiile vor avea un cuantum între 500 RON si 5000 RON, în funcție de: buget, numărul de concurenți, rezultatele obținute. Premiile vor fi acordate de o comisie, la sfârșitul semestrului în care s-a desfășurat activitatea. Pentru a aplica la premiu, studentii trebuie să trimită pe adresa sla@unibuc.ro un raport de activitate cuprinzător care să evidențieze subiectele studiate și rezultatele obținute.

Se acordă burse de cercetare cu un cuantum de 1000 RON pe luna, timp de 5 luni (un semestru), pentru desfășurarea activității de cercetare în semestrul respectiv. Pentru a aplica la o bursa de cercetare studenții trebuie sa își găsească un coordonator care să fie un cercetător cunoscut în domeniu și să trimită un proiect de cercetare pe adresa sla@unibuc.ro Bursele de cercetare se acorda numai studenților care nu sunt angajați sau sunt angajați cu maxim jumatate de norma. Bursierul trebuie să prezinte periodic evoluția proiectului, acordarea bursei putând să fie oprită dacă activitatea nu este satisfăcătoare. Aplicațiile pentru burse de cercetare în semestrele II (pentru anul I) si IV(pentru anul II) se primesc până la data de 17 Februarie 2020.

.

Practica SLA Anul I, Sem. I

Pentru desfășurarea activitaților de practică din anul I, studenții SLA au la dispoziție patru opțiuni:

 • FACULTATE
  Activitatea se desfășoară în facultate sub îndrumarea dl. prof. Mihăiță Drăgan.
 • INDUSTRIE
  Activitatea se desfăsoară la sediul firmelor cu care avem parteneriat. În acest an, vă propunem urmă toarele companii:
  Bitdefender oferă 10 locuri pentru practica studenților SLA,
  Runtime Verification Romania, subsidiara a Runtime Verification, Inc, oferă 4 locuri pentru practica studentilor SLA.
  Telekom Romania oferă posibilitatea de a efectua un internship.
  CRESCENDO, partener Cisco GOLD, oferă locuri pentru practica studentilor SLA.

  Mai multe detalii
 • CERCETARE
  Studenții aleg dintre temele de cercetare propuse, activitatea este supervizată de profesorul care a propus tema. Studenții pot propune teme de cercetare, în acest caz ei trebuie sa îsi gaseasca un profesor coordonator.
 • COLABORARE
  Studenții îsi gasesc singuri firma la care vor desfăsura activitatea de practică. In acest caz firma trebuie să semneze acordul de practică cu facultatea, iar activitatea trebuie sa fie supervizată de dl. prof. Silviu Laurențiu Vasile.

Opțiunea aleasă în sem.I poate fi schimbată în sem.II!

Mai multe detalii