Burse Bitdefender

Bursieri anul II: Adriana Stancu.

Bursierii din anul I vor fi anuntați după ce primim informațiile necesare de la secretariat.

Burse si premii acordate de Bitdefender

Se acordă două burse de merit în semestrele II, III și IV, în funcție de rezultatele din semestrul anterior. Condiții de acordare a burselor: studentul trebuie să fie integralist și să aibă media finală peste 9.00. Cuantumul burselor este de 2500 RON (500 RON/luna, timp de 5 luni).

Se acordă premii de cercetare studenților care fac practică de cercetare și obțin rezultate deosebite. Subiectele pot fi de teoretice sau aplicate, dar trebuie să aibă o componenta de cercetare, să reprezinte un punct de pornire pentru obținerea unor rezultate noi în domeniu. Subiectul de cercetare trebuie să fie relevant pentru domeniul masterului. Premiile vor avea un cuantum între 500 RON si 5000 RON, în funcție de: buget, numărul de concurenți, rezultatele obținute. Premiile vor fi acordate de o comisie, la sfârșitul semestrului în care s-a desfășurat activitatea. Pentru a aplica la premiu, studentii trebuie să trimită pe adresa sla@unibuc.ro un raport de activitate cuprinzător care să evidențieze subiectele studiate și rezultatele obținute.

Se acordă burse de cercetare cu un cuantum de 1000 RON pe luna, timp de 5 luni (un semestru), pentru desfășurarea activității de cercetare în semestrul respectiv. Pentru a aplica la o bursa de cercetare studenții trebuie sa își găsească un coordonator care să fie un cercetător cunoscut în domeniu și să trimită un proiect de cercetare pe adresa sla@unibuc.ro Bursele de cercetare se acorda numai studenților care nu sunt angajați sau sunt angajați cu maxim jumatate de norma. Bursierul trebuie să prezinte periodic evoluția proiectului, acordarea bursei putând să fie oprită dacă activitatea nu este satisfăcătoare. Aplicațiile pentru burse de cercetare în semestrele II (pentru anul I) si IV(pentru anul II) se primesc până la data de 17 Februarie 2020.

.

Pregătirea lucrării de disertație

In anul II, modulul de practica este înlocuit de pregatirea lucrarii de disertație. Studenții din anul II trebuie să își găsească o temă și un profesor coordonator. Tema poate fi desfașurată în parteneriat cu o companie, dar este obligatoriu să existe un profesor coordonator din facultate.

Studenții vor primi creditele asociate acestei discipline numai cu acordul profesorului coordonator.