Pregătirea lucrării de disertație

In anul II, modulul de practica este înlocuit de pregatirea lucrarii de disertație. Studenții din anul II trebuie să își găsească o temă și un profesor coordonator. Tema poate fi desfașurată în parteneriat cu o companie, dar este obligatoriu să existe un profesor coordonator din facultate.

Studenții vor primi creditele asociate acestei discipline numai cu acordul profesorului coordonator.